Buňky a struktury

Malíř, grafik a designér Radomír Leszczynski (nar.1945) je veřejnosti znám z přehlídkových výstav české grafiky (1996, Česká grafika, Praha;1997,98,99 atd. Grafika roku, Praha) a její prezentace v zahraničí (2002, Česká grafika, Paříž), umělcovo malířské dílo bylo možno vidět na samostatných výstavách autora v NTM (1997, 2000) a v Galerii M (1988), neopo-minutelná byla autorova díla i na výstavách Klubu konkretistů (1999 Bratislava; 2000 Praha; 2001 Opava, Olomouc). Nyní po delší odmlce se můžeme s Leszczynského volnou tvorbou setkat na jeho výstavě v DIONu.

Expozice na jedné straně výběrem z díla posledních deseti let představuje umělce v retrospektivním pohledu, na straně druhé podstatné zastoupení současných prací dává nahlédnout i na nové experimentální postupy autora. Leszczynského tvorba se stále hlásí
ke konceptuální geometrické malbě a grafice, pro generování vizuálních struktur obrazových
kompozic autor nadále s úspěchem používá počítač. Jestliže ranné práce jsou konstituovány jako vztah barev a tvarových forem, u novějších geometrická morfologie obrazové skladby je stále více obohacována interakcí s generátorem náhodných funkcí. Posun nastal rovněž ve výběru složek spektra barev : dřívější výrazná barevnost , aplikace čistých barevných akordů, je utlumena, v obrazovém rámci se promítají i postupné přechody valérů, řada děl nabývá
až monochromní charakter. Podstatně se tím proměňuje i vyznění kompozic: od čistě konkretistického výrazu dospívají až k hranicím imaginativních polí, od deklarování řádu
spějí až k poukazům na hru náhod.

Leszczynského tvorba ve svém celku tak poukazuje na širší proměny světa a našeho vědomí,
je symbolikou přechodu od deterministického modelu k disipativním, rozptýleným struktu-rám , chápe poznání jako integritu logiky a intuice. Jestliže autor je zatím znám spíše jako tvůrce mnoha logotypů a vizuálních stylů velkých a známých společností(za všechny
jmenujme České aerolinie), umělcovy realizace pro architekturu jsou ke spatření v reprezentačních prostorách firem (například vstupní hala ČKD Elektrotechnika; zasedací síň METROSTAV; Česká pojišťovna; Hotel Intercontinental Praha; pasáž Jiřího Grossmanna), expozice v DIONu dokládá, že Radomír Leszczynski si zasluhuje pozornost i v oblasti tvorby volné; probíhající výstava to umožňuje.
Radomír Leszczynski v DIONu

Galerie DION, Praha 23.4 – 23.5.2007
Na Pokraji 540/2, 19000 Praha 9
www.dionart.cz

kurátor Ivo Janoušek

Označeno v Kultura

Napsat komentář