Alkohol tester

Při výběru alkohol testeru doporučujeme vyhnout se levným přístrojům v cenách okolo několika set korun. Kvalitní alkohol tester musí odhalit nízké hladiny (těsně nad 0 promile) alkoholu v krvi. Statistiky prokazují, že pravděpodobnost nehody řidiče s alkoholem v krvi od 0,3 do 0,9 promile je sedmkrát větší než u střízlivého řidiče. Alkohol tester může sloužit k měření alkoholu v krvi, pokud je zřejmé, že jedinec je „pod vlivem“, ale podstatnější je schopnost alkohol testeru změřit zbytkový alkoholu ráno, případně vyloučit i nepatrnou hladinu alkoholu po požití malého množství alkoholu. Je ovšem důležité pomatovat na to, že dechová zkouška ať již na našem domácím nebo policejním alkohol tester je orientační, přesné množství alkoholu v krvi stanoví až rozbor krve. Jak vyplývá z provedených výzkumů i policejní alkoholtestery se mohou mýlit, a to dokonce rozsahu 0,7 – 2,3 promile. Při výběru alkohol testeru dbejte zejména na vyměnitelné čidlo a možnost používat hygienické náustky pro alkoholtestery. Důležitý je také způsob používání alkohol testeru. Alkohol tester nevystavujte slunci, vlhkosti prašnému prostředí a otřesům. Nikdy nefoukejte do alkohol testeru bezprostředně po požití alkoholu. Přístroj by se mohl tzv.“přefouknout“ tedy velkou koncentrací alkoholu v ústech se znehodnotí čidlo. Čidlo alkohol testeru je nutno pravidelně kalibrovat. Kalibrace alkohol testeru je doporučena po cca 200-500 měřeních (dle typu alkohol testeru) nebo po šesti až dvanácti měsících používání. U některých typů alkohol testerů je kalibrace v záruční době povinná pod hrozbou ztráty záruky (výrobci alkohol testerů kalibraci považují za povinný servisní úkon).

Označeno v webshop Označeno s: , ,
2 comments on “Alkohol tester
 1. Alkohol tester napsal:

  Dovolím si doplnit určité informace ohledně alkohol testeru které by mohly vest k obecnější osvětě ohledne techto pristroju. Základní dělení alkohol testerů je právě podle typu použitého senzoru. Základní polovodičové čidlo alkohol testerů funguje tak, že testovaná osoba na čidlo přímo fouká. Jedná se o zcela primitivní konstrukci přístroje kdy jakoby opravdu foukáte na alkohol test. Složitější konstrukce senzoru je použita např. u policejních alkohol testerů. Princip tohto čidla je takový, že to si samo pomoci mikrokompresoru natahuje vzorek testovaného vzduchu k analýze. Tyto alkohol testery jsou mnohdy natolik přesné, že je statní instituce zařadily mezi stanovená měřidla. Tzn. vypovidaci hodnota naměřená těmito přístroji je např. před zákonem stejná jako vzorek odebrané krve. Mimchodem i měření, ze vzorku v krvi ma určitou odchylku. Myslím, že se obecne vyplatí kupovat jen alkohol testy s tímto typem senzoru. Jejich spolehlivost a výdrž je naprosto vynikající. V ČR mezi ně např. patří výrobky firmy Lifeloc (dovozce Vnet) které jsou made-in USA a cenově zajímavější než Policejní Draggery. Pro zaměstnavale je pravě u těchto typů nesmírna výhoda také to, že díky tomu, že se jedná o stanovená měřidla ma možnost např. rozvázat zaměstnanecký poměr se zaměstnancem který má kázeňské přestupky. Z těch základních alkohol testů má zákazník na výběr poměrně velké množství přístrojů. Obecně je však nejkupovanější osvědčená klasika AL2500 ma stejný základní tip senzoru jako většina modelů, ale vyrábí se již tak dlouho, že Korejský výrobce jej má opravdu odladěné.

19 Pings/Trackbacks pro "Alkohol tester"
 1. […] 0,9 promile je ohrožen nehodou sedmkrát více než střízlivý řidiče. Pokud jste se rozhodli alkohol tester zakoupit, doporučujeme vyhnout se nejlevnějším přístrojům v cenách okolo několika set […]

 2. […] Vždy doporučujeme vyhnout se nejlevnějším přístrojům v cenách okolo několika set korun.Alkohol tester může sloužit k měření alkoholu v krvi, pokud je zřejmé, že jedinec je “pod vlivem”, ale podstatnější je schopnost alkohol testeru změřit zbytkový alkoholu ráno, případně vyloučit i nepatrnou hladinu alkoholu po požití malého množství alkoholu. Je ovšem důležité pomatovat na to, že dechová zkouška ať již na našem domácím nebo policejním alkohol tester je orientační, přesné množství alkoholu v krvi stanoví až rozbor krve. Součsné výzkumy ukazují, že i policejní alkoholtestery se mohou mýlit a to dokonce rozsahu 0,7 – 2,3 promile. Při výběru alkohol testeru dbejte zejména na vyměnitelné čidlo a možnost používat hygienické náustky pro alkoholtestery. […]

 3. […] 0,9 promile je ohrožen nehodou sedmkrát více než střízlivý řidiče. Pokud jste se rozhodli alkoholtester zakoupit, doporučujeme vyhnout se nejlevnějším přístrojům v cenách okolo několika set […]

 4. […] důležité pomatovat na to, že dechová zkouška ať již na našem domácím nebo policejním alkoholtester je orientační, přesné množství alkoholu v krvi stanoví až rozbor krve. rovedené výzkumy […]

 5. […] 0,9 promile je ohrožen nehodou sedmkrát více než střízlivý řidiče. Pokud jste se rozhodli alkohol tester zakoupit, doporučujeme vyhnout se nejlevnějším přístrojům v cenách okolo několika set […]

 6. […] důležité pomatovat na to, že dechová zkouška ať již na našem domácím nebo policejních alkoholtesterech je orientační, přesné množství alkoholu v krvi stanoví až rozbor krve. Nikdy nefoukejte do […]

 7. […] Vždy doporučujeme vyhnout se nejlevnějším přístrojům v cenách okolo několika set korun.Alkohol tester může sloužit k měření alkoholu v krvi, pokud je zřejmé, že jedinec je „pod vlivem“, ale podstatnější je schopnost alkohol testeru změřit zbytkový alkoholu ráno, případně vyloučit i nepatrnou hladinu alkoholu po požití malého množství alkoholu. Je ovšem důležité pomatovat na to, že dechová zkouška ať již na našem domácím nebo policejním alkohol tester je orientační, přesné množství alkoholu v krvi stanoví až rozbor krve. Součsné výzkumy ukazují, že i policejní alkoholtestery se mohou mýlit a to dokonce rozsahu 0,7 – 2,3 promile. Při výběru alkohol testeru dbejte zejména na vyměnitelné čidlo a možnost používat hygienické náustky pro alkoholtestery. […]

 8. […] Alkohol tester : Volné články 23. listopad 2009 … Při výběru alkohol testeru doporučujeme vyhnout se levným přístrojům v cenách okolo několika set korun. Kvalitní alkohol tester musí odhalit … […]

 9. […] testeru dbejte zejména na vyměnitelné čidlo a možnost používat hygienické náustky pro alkoholtestery. Share and […]

 10. […] důležité pomatovat na to, že dechová zkouška ať již na našem domácím nebo policejním alkohol tester je orientační, přesné množství alkoholu v krvi stanoví až rozbor krve. rovedené výzkumy […]

 11. […] 0,9 promile je ohrožen nehodou sedmkrát více než střízlivý řidiče. Pokud jste se rozhodli alkohol tester zakoupit, doporučujeme vyhnout se nejlevnějším přístrojům v cenách okolo několika set […]

 12. […] 0,9 promile je ohrožen nehodou sedmkrát více než střízlivý řidiče. Pokud jste se rozhodli alkohol tester zakoupit, doporučujeme vyhnout se nejlevnějším přístrojům v cenách okolo několika set […]

 13. […] 0,9 promile je ohrožen nehodou sedmkrát více než střízlivý řidiče. Pokud jste se rozhodli alkohol tester zakoupit, doporučujeme vyhnout se nejlevnějším přístrojům v cenách okolo několika set […]

 14. […] Alkoholtester […]

 15. […] Vždy doporučujeme vyhnout se nejlevnějším přístrojům v cenách okolo několika set korun.Alkohol tester může sloužit k měření alkoholu v krvi, pokud je zřejmé, že jedinec je “pod vlivem”, ale podstatnější je schopnost alkohol testeru změřit zbytkový alkoholu ráno, případně vyloučit i nepatrnou hladinu alkoholu po požití malého množství alkoholu. Je ovšem důležité pomatovat na to, že dechová zkouška ať již na našem domácím nebo policejním alkohol tester je orientační, přesné množství alkoholu v krvi stanoví až rozbor krve. Současné výzkumy ukazují, že i policejní alkoholtestery se mohou mýlit a to dokonce rozsahu 0,7 – 2,3 promile. Při výběru alkohol testeru dbejte zejména na vyměnitelné čidlo a možnost používat hygienické náustky pro alkoholtestery. […]

 16. […] důležité pomatovat na to, že dechová zkouška ať již na našem domácím nebo policejním alkohol tester je orientační, přesné množství alkoholu v krvi stanoví až rozbor krve. Nikdy nefoukejte do […]

Napsat komentář