Projekt BIS: Krátké ohlédnutí za prvním rokem existence projektu

Evropská unie vnímá integraci imigrantů v Evropě jako významný faktor rozvoje evropské ekonomiky ve smyslu konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti. Mezinárodní projekt „Bilancio di Integrazione Sociale per immigrati e apprendimento e sviluppo della dimensione interculturale nelle organizzazioni educative“ (BIS), který je realizován ze zdrojů EU, reaguje na problém sociální vyloučenosti imigrantů, a je zacílen především na ty imigranty, kteří využívají služeb (vzdělávacích, tréninkových, sociálních, poradenských) partnerských organizací. Na projektu spolupracuje pět partnerů z pěti zemí Evropské unie.

V procesu integrace vyvstávají dvě klíčové otázky pro imigranty: (a) jak mohou v tomto procesu uchovat své původní kulturní dědictví, svou kulturu a identitu a za (b), jak mohou zůstat v kontaktu se širší společností? Studium komplexních interakcí prvků původní kultury s novou společností v rámci procesu akulturace je velkou výzvou pro psychologický a pedagogický výzkum. Projekt BIS nabídne inovativní nástroj jak pro sociální poradce, tak pro imigranty; nástroj by měl imigrantům usnadnit proces osvojení nových kompetencí, přičemž by si uchovali prvky vlastního dědictví.

Za první rok svého existence, konsorcium rozjelo webové stránky projektu (www.bis-project.eu) a zároveň projektovou stránku na facebooku, kterou si každý může prohlídnout a dozvědět se nejaktuálnější novinky (http://www.facebook.com/bisproject). Dále partnerství uspořádalo několik seminářů a workshopů pro zainteresované strany (pro poradce i pro migranty), navázalo zajímavou spolupráci s veřejnými institucemi, a bylo zastoupeno na mezinárodní akademickou konferenci. Průběžně vytváří studie, analýzy a příručky pro další použití. Nyní chystá další setkání tzv. stakeholderů (tj. zainteresované strany), kde se budou probírat další důležité kroky pro tvorbu nástroje „BIS“. Pokud byste měli zájem se zúčastnit těchto setkání nebo byste měli jakýkoliv dotaz o projektu, neváhejte se na nás obrátit na kontakt uvedený níže.

Českým partnerem projektu je společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. (www.tempo.cz).

Kontaktní osoba:

Mgr. Veronika Schwarzová

Projektová manažerka

email: schwarzova.v@tempo.cz

Označeno v Komunikace

Napsat komentář