SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ IDEÁLNÍHO CENTRA SCIENTOLOGIE PRO STŘEDNÍ VÝCHOD

21. srpna se národní i
městští představitelé a náboženští vůdci připojili k scientologům z Izraele a
dalších 27 zemí, aby společně oslavili otevření nového scientologického centra
v Tel Avivu. Toto centrum je první „ideální scientologickou organizací“
(ideálním orgem) na Středním Východě a jeho cílem je jednak poskytovat služby
stále rostoucí členské základně, jednak v regionu vést humanitární programy sponzorované
scientologií.

Nové centrum leží na
Jerusalem Boulevard ve starém přístavním městě Tel Avivu, Jaffě, v historické
budově divadla Alhambra. Divadlo bylo postaveno roku 1937 a několik generací
jej pamatuje jako dějiště premiér nejslavnějších arabských i izraelských
hudebníků a scénáristů. V 80. letech se z divadla stalo komerční centrum a než
první desetiletí 21. století dospělo ke svému konci, jeho sláva pomalu pohasla.

Budovu Alhambra pak
získalo scientologické centrum a velmi pečlivě ji zrekonstruovalo, aby
zachovalo toto kulturně významné místo a zároveň vytvořilo středisko pro celou
místní komunitu. Krom toho, že nabízí veškeré scientologické služby, také
slouží jako místo setkávání lidí všeho vyznání, aby zde mohli sjednotit své
humanitární iniciativy. A s tímto cílem se hlediště kdysi slavné Alhambry opět
posouvá do centra významu tohoto města.

Slavnostního otevření se
zúčastnil pan David Miscavige, předseda správní rady Religious Technology
Center a církevní vůdce scientologického náboženství, který nové centrum osobně
otevřel. V projevu shromážděným scientologům pan Miscavige prohlásil: „Toto
centrum je darem Mezinárodní asociace scientologů Izraeli. Představuje naše
přesvědčení, že všechna náboženství sdílí základní pravdy a proto mohou spolupracovat
na dosažení společného snu lidského bratrství. Od dnešního dne je tedy vaším
posláním i osudem naši pomoc šířit i v této zemi legend. Dělejte to v duchu
scientologie a svou pomoc poskytujte svobodně, protože scientologie je celá o
svobodě. A dělejte to s naprostým odhodláním, protože jen tak se nám podaří
dosáhnout cíle scientologie, tedy světa bez šílenství, bez zločinu a bez válek
– světa, ve kterém mohou schopní prosperovat, ve kterém čestné bytosti mají
práva a kde všichni mohou svobodně stoupat stále výš.”

Scientology v jejich
novém domově přivítali také mnozí občanští i náboženští vůdci z celého Tel
Avivu – Jaffy včetně členky městské rady Tel Avivu Meital Lehavi; ředitele
premiérské kanceláře pro beduínský sektora Mohammada Kaabii; vrchní koordinátorky
premiérské kanceláře pro status žen z minorit Ranii Pharyra; autora a odborníka
na Bibli Dr. Rimona Kashera; předsedy jaffské arabsko-křesťanské komunity
Petera Habashe; a architekta specializující se na ochranu historických budov,
Eyala Ziva.

Členka tel avivské
městské rady Meital Lehavi ve svém projevu přivítala scientologické centrum v
Jaffě: „Příběh tohoto vašeho domu je jako příběh Jaffy. Je to dům pro každého,
otevřený všem. A já z celého srdce doufám, že tento dům skutečně přijme, spojí
a posune naděje, které v Jaffě panují. Jsem si jistá, že když si všichni
společně sedneme, společně věci promyslíme a budeme společně pracovat, bude
Jaffa i nadále domovem pro všechny. Vaše nové centrum bude na této cestě hrát
důležitou roli.” Ředitel premiérské
kanceláře pro beduínský sektora Mohammad Kaabia zmínil mnohé scientologické
humanitární programy: „Když se podíváme na věci, o které se všichni snažíme –
svobodu a to, aby ji přijali a užívali naši bližní – pak neznám skupinu, která
by toto zosobňovala lépe, než scientologie. Učíte člověka jeho práva, provádíte
drogovou prevenci ve školách, posilujete jedince jako takového a podporujete
vzájemnou laskavost. Věřím, že tyto programy je třeba zavést ve všech arabských
a beduínských sektorech v celém Izraeli.“

Rania Pharyra, vrchní
koordinátorka premiérské kanceláře pro status žen z minorit, zmínila potřebu
toho, aby centrum pokračovalo v šíření Cesty ke štěstí, nenáboženského průvodce
životem: „Cesta ke štěstí je nový způsob, jak pochopit účel lidství – můj účel,
váš účel. Máme tento nástroj, který můžeme rozšířit mezi mysli a srdce lidí, ne
politiku, ale něco, co osloví srdce dětí, mladých lidí, dospělých, mužů i žen,
všech náboženství, všech ras. Můžeme porazit rasismus, nenávist a strach.
Můžeme způsobit změnu. Můžeme postavit most, který nás dovede k našim největším
snům.“

Autor a odborník na Bibli
Dr. Rimon Kasher promluvil o velké důležitosti centra pro tento region: „Věřím,
že scientologie je jediným náboženstvím dokáže spojit různé víry – či mezi ně
dokonce vnést náklonnost – a jediné náboženství, které dokáže zmírnit
mezináboženské napětí. Doufám, že se svou ideální organizací svých cílů
dosáhnete. Pokud ano, bude to bod zlomu nejen pro celou izraelskou společnost,
ale pro celý Střední Východ.“

Peter Habash, předseda
jaffské arabsko-křesťanské komunity, uvítal dobrovolnické aktivity centra:
„Postavili jste toto úžasné scientologické centrum, abyste pomohli arabské
komunitě, všem komunitám, v Jaffě. A věříme, že vaše centrum slouží stejným
cílům, jaké sledujeme i my. Když se podívám na vaše aktivní dobrovolníky, na
mladé lidi i dospělé, mám z jejich práce pocit, že tu skutečně dokážete věci
změnit. Vnímám vás jako naši součást a jako součást Jaffy.“

Architekt specializující
se na ochranu historických budov v Jaffě, Eyal Ziv, který řídil rekonstrukci
divadla Alhambra, prohlásil: „Vaše úcta k této budově a péče o ni je
ohromující. Vytvořili jste dokonalou ukázku toho, jak uchovat minulost pro celý
Tel Aviv-Jaffa. A já chci poděkovat vám i všem, kteří se scientologickým
centrem spolupracují, za to, že jste tomuto jaffskému klenotu vdechli život.“

Nových 5 500 čtverečních
metrů scientologického centra pro Tel Aviv je nyní otevřeno všem, kteří si
přejí blíže poznat dianetiku a scientologii. Návštěvníci se mohou samostatně
vydat na informacemi nabitou procházku rozsáhlým veřejným informačním centrem,
kde mohou například shlédnout dokumentární filmy popisující víru a praktiky
dianetiky a scientologie či život a odkaz jejich zakladatele, L. Rona Hubbarda.
Informační centrum také nabízí přehled mnoha humanitárních programů, které
scientologie sponzoruje, včetně celosvětového projektu na podporu lidských
práv; mezinárodní program protidrogového vzdělávání, prevence a rehabilitace;
celosvětové sítě center na podporu gramotnosti a učení; a program
scientologických dobrovolných duchovních, který dnes představuje největší
světovou dobrovolnickou pomocnou skupinu. Celkem promítají multimediální
displeje nového centra přes 500 filmů, které vyvoláte pouhým stiskem knoflíku.
Centrum je otevřeno od rána do večera a návštěvníci jsou zde vítáni tak často,
jak se jim jen bude chtít.

Navíc ke službám
poskytovaným v nově zrekonstruovaném sále Alhambry jsou součástí nového
scientologického centra také místnosti pro vedení seminářů, studovny a tucty
místností pro dodávání scientologického auditingu (duchovního poradenství).

Jako připomínka bohaté
minulosti Alhambry je v druhém patře veřejná stálá výstava, která zachycuje
historii této budovy pro budoucí generace.

Mezi mnoha osobitými
rysy, které jsou ze starého divadla nádherně zachovány, patří také skleněné
hodiny v mezipatře hledící na Jerusalem Boulevard či bohatě reliéfovaný oválný
strop velkého sálu. Původní elegance se také navrátila fasádě ve stylu Art Deco
a mezinárodnímu stylu celé budovy, od barevných okenních tabulí přes zdobné
mřížky až k nápadnému nápisu „Alhambra“, který zdobí proslulou hlavní věž.

Součástí centra je také
střešní terasa a kavárna. Tu objímá oválná kolonáda skýtající panoramatický
výhled na historické centrum Jaffy.

Otevření scientologického
centra Tel Aviv je další ve sledu scientologických ideálních organizací, které
zatím v roce 2012 otevřely brány veřejnosti, jsou mezi nimi například kalifornské
Los Gatos otevřené 28. července; Buffalo ve státě New York otevřené 30. června;
arizonský Phenix otevřený 23. června; Stevens Creek v kalifornském San Jose
otevřený 9. června a kalifornské Orange County otevřené 2. června. Další
organizace, které se letos dočkaly slavnostního otevření, jsou také Greater
Cincinnati v Ohiu otevřené 25. února, kalifornské Sacramento otevřené 28. ledna
a německý Hamburg otevřený 21. ledna.

Ideální organizace
představují naplnění vize zakladatele L. Rona Hubbarda, které pro toto
náboženství měl. Představují nejen ideální prostředí pro služby scientologům
při jejich postupu k vyšším stavům duchovního vědomí a svobody, ale slouží i
celé místní komunitě a představují místo k setkávání společných úsilí
sloužících k podpoře občanů všech vyznání.

Označeno v Kultura

Napsat komentář