Event marketing

Event marketing neboli pořádání firemních akcí je nedílnou součástí marketingového mixu a firemní komunikace. Jedná se o nástroj, kterým jsou prohlubovány vztahy se stávajícími obchodními partnery, případně slouží ke snaze upoutat nové potenciální klienty.

Prostřednictvím event marketingu se snažíme pro účastníky připravit zážitky, které mají za úkol podpořit image firmy a její produkty. Při pořádání firemních akcí se vychází z poznatku, že si lidé nejlépe zapamatují to, co prožijí.

Uspořádáním firemní akce pro obchodní partnery se posilují zákaznická pouta, budují se a prohlubují vztahy a navazují osobní kontakty. Firemní akce může být také ideální příležitostí k představení nabízených novinek.

Event marketing využívá emoce v marketingové komunikaci. Tyto emocionální podněty, které event vyvolává, velmi dobře působí na image nabízené služby či produktu.

Zákazník je samozřejmě nejdůležitější osobou ve firmě, ale velmi důležitý pro firmu je také loajální zaměstnanec. Uspořádáním firemní akce pro zaměstnance se prohloubí jejich loajalita k firmě, vzájemně se poznají i ti zaměstnanci, kteří se v práci nestýkají a ti, kteří se v zaměstnání setkávají, se poznají i mimo pracovní prostředí. Uspořádáním takovéto akce zaměstnavatel navíc ukáže, jak si zaměstnanců váží. Firemní akce pro zaměstnance je také ideální příležitostí na uspořádání teambuildingových soutěží, při kterých se ukáží vůdčí osobnosti a lidé se naučí spolupracovat v týmu.

Každá marketingová aktivita by měla mít co největší efekt a přínos pro firmu. Proto je vhodné na uspořádání firemní akce využít služeb profesionální agentury, která má bohaté zkušenosti s realizací firemních akcí na míru.

Jednou z firem, které má bohaté zkušenosti s pořádáním firemních akcí na míru je společnost ANERI z Liberce. Zkušení pracovníci této společnosti pomohou s výběrem ideálního prostředí, připraví program na míru, zajistí občerstvení a postarají se o to, aby se všichni hosté v průběhu firemního dne cítili příjemně a aby si ze setkání odnesli nezapomenutelné zážitky.

http://www.aneri.cz/cs/marketing/event-marketing/

Označeno v Marketing Označeno s:

Napsat komentář