Rozpouštědla aneb informace z chemie

V průmyslových odvětvích, ale i v klasickém životě využíváme různé chemikálie. Pokoušíte se mít o nich přehled ? Dokážete si něco konkrétního vybavit třeba pod názvem „rozpouštědla“?

Něco o chemii
Máte minimálně základní znalosti z chemie? Jestliže jste nezapomněli vše ze školy, určitě ano. U mnohých zákonitostí, ale i látek si neuvědomujeme, že o nich víme právě z chemie .
Chemie je obor, který se začínal projevovat už v dávných dobách. Lidé měli chuť poznávat zákonitosti, kterým nerozuměli. Ve starších textech se můžete s chemií setkat pod českým názvem lučba. V současné době se již název používá minimálně. Název „chemie“ pochází z řečtiny.
Poznatků z oblasti chemie postupem času přibývalo a jeden obor byl už pro četné poznatky málo. Právě z tohoto důvodu vzniklo mnoho podoborů , které se soustředí na danou část chemie. Mezi základní chemické obory patří analytická chemie, anorganická chemie, organická chemie, fyzikální chemie, biochemie atd.

Rozpouštědla
A co třeba rozpouštědla? Představují látku, která dokáže rozpouštět. Při rozpouštění vznikají homogenní směsi. Rozpouštědla se obvykle používají v běžných průmyslových odvětvích, ale mnohá rozpouštědla se používají dokonce i v domácnostech. To se týká především ředidel. Kromě ředidel rozlišujeme ještě pravá a nepravá rozpouštědla. Rozpouštědla ale můžeme dělit i podle dalších parametrů, např. na jednosložková či vícesložková, polární a nepolární atd.
Rozpouštědla jsou rozmanitá . Běžně se setkáváme především s uhlovodíkovými rozpouštědly. K běžným rozpouštědlům řadíme zejména technické benziny. Vyrábí se z ropné suroviny a jde o těkavé organické látky. Uhlovodíková rozpouštědla se obecně dělí na parafinická, směsná, cyklánická a aromatická. Rozlišit je můžeme i dle ostatních parametrů a vlastností, např. podle destilačního rozmezí.

Označeno v Produkty
0 comments on “Rozpouštědla aneb informace z chemie
1 Pings/Trackbacks pro "Rozpouštědla aneb informace z chemie"

Napsat komentář