Rozpouštědla a ostatní další informace, které jste o chemii zatím nevěděli

Rozpouštědla jsou hodně potřebnými přísadami , které jsou využívány jak v složitých chemických procesech, tak i v zcela jednoduchých činnostech, které děláte aniž by jste to věděli . Víte například , že úplně nejpoužívanějším rozpouštědlem je voda? Takže kdykoliv se vodou snažíte omýt nějakou skvrnu, kterou jste udělali na oblečení nebo ubruse, tak vlastně používáte rozpouštědla? Nebo když si myjete ruce a přidáte mýdlo, tak vytváříte jednoduchý druh roztoku neboli homogenní směsi, která je právě důsledkem použitých rozpouštědel?

Rozpouštědla rozlišujeme na pravá a nepravá a ředidla. Využití ředidel je jasné . Ty se používají nejčastěji při ředění nátěrových hmot a odstraňování nějakých laků. Pravá rozpouštědla přímo rozpouští filmotvornou látku, nepřímá tuto schopnost sice nemají, dokážou to však ve směsi s pravými rozpouštědly.

Rozpouštědla jsou jedním ze základních stavebních kamenů chemie . Tato komplexní věda se zaobírá hodně zajímavými věcmi, které nejsou jen schované za složité vzorečky a nic neříkající názvy chemických látek. Díky chemii je náš svět v takové podobě, v jaké ho dnes známe. Díky chemii máme všudypřítomné plasty, které nadobro změnily historii naší civilizace. Nikdy předtím jsme totiž neměli látku, která by byla tak odolná a přitom snadno tvarovatelná. A stačí jenom trochu pozměnit vzorec a dostanete naopak poměrně tvrdý plast, který dokáže snést obrovské zatížení mnoha tun. Zároveň však neznáme jiné předměty, které by byly tak obtížně rozložitelné a jejich přírodní rozklad by trval stovky tisíců až miliónů let! Chemie se zdá být opravdu zajímavou vědou . Díky ní si můžeme užívat života v pohodlí, tak jak ho známe.

Označeno v průmysl

Napsat komentář