Scientologická církev Miláno vydává novou publikaci o lidských právech

| Miláno, Itálie • 28. května 2013 |

Scientologická církev Miláno pořádala 3. května 2013 den otevřených dveří a konferenci, kde představila novou brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Sjednoceni za lidská práva: Jak učinit lidská práva globální realitou

Zástupci z nevládních organizací, obcí a náboženští vůdci se sešli v kapli Scientologické církve, kde pořadatelka Antonella Russoová z kanceláře veřejných záležitostí Scientologické církve hovořila o práci o dvou iniciativ o lidských právech, které církev sponzoruje – Mládež za lidská práva a Asociace za lidská práva a toleranci v Itálii.

Paní Russoová popsala mnoho humanitárních aktivit, které tyto skupiny uskutečnily:

Postavení nových škol, aby i mládež ve vzdálených západoafrických vesnicích měla výsadu práva na vzdělání.

Projekt, který přináší vzdělání o lidských právech do Dětské tibetské vesničky v Dharamsale v Indii, která je útočištěm dětí, jež uprchly přes Himaláje z Tibetu. Mnoho z těchto dětí jsou sirotci.

Každoroční sváteční charitativní koncerty, kde se vybírají prostředky na projekty lidských práv jako například stavba základních škol v Ghaně a Togu.

Slavnostní předání cen Hrdina lidských práv vynikajícím obhájcům lidských práv.

Fotbalové soutěže a další sportovní akce, kde se propaguje osvěta o lidských právech.

Prezentace osvěty o lidských právech na místních školách.

Vysílání osvětových videoklipů pro veřejnost a distribuce tisíců výtisků vzdělávacích brožurek o lidských právech s cílem zvýšit povědomí o Všeobecné deklaraci lidských práv OSN.

Paní Rusoová pak účastníkům představila novou publikaci Scientologie: Jak pomáháme – Sjednoceni za lidská práva: Jak učinit lidská práva globální realitou. Tato brožura informuje o mezinárodní působnosti církví sponzorovaných iniciativ lidských práv, které uskutečňují scientologové na pěti kontinentech.

_______

Scientologové společně s vládními agenturami a nevládními organizacemi usilují o to, aby v širokém měřítku dosáhli povědomí o a naplnění Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, která je prvním světovým dokumentem o lidských právech.

Scientologická církev vydala novou brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Sjednoceni za lidská práva: Jak učinit lidská práva globální realitou, aby vyšla vstříc poptávce po více informacích o osvětě na téma lidských práv a iniciativě o povědomí o lidských právech, které podporuje. Pro více informací navštivte Scientologickou webovou stránku.

Označeno v Literatura Označeno s: , ,

Napsat komentář