Scientologie: Jak pomáháme – vzdorovat statistikám ve školství

| Sheridan, Oregon, USA • 29. dubna 2013 |

Téměř polovina všech dospělých Američanů – 60 milionů lidí – je funkčně negramotných. Studenti Delfské školy v oregonském Sheridanu v USA jsou v tomto pravidle výjimkou.

Osm milionů studentů dostalo nálepku “neschopen učit se”. K tomu se až příliš často dávají drogy na předpis jako “náprava” namísto klasické trojky: čtení, psaní a počty. V ostrém kontrastu k takovým statistikám jsou výsledky testů v Delfské škole v oregonském Sheridanu v USA.

Delfská škola má licenci na používání vzdělávacích služeb a materiálů Aplikované scholastiky, zcela nezávislé nenáboženské organizace, jež je podporována Scientologickou církví a scientology, kteří jsou odhodláni zvýšit standardy vzdělání ve světě.

Studenti Delfské školy mají trvale výsledky testů v čtení, jazyku a matematice na úrovni svého ročníku nebo vyšší. Jako jeden ze skvělých příkladů můžeme uvést studenty 5. ročníku Delfské školy, kteří dělali Kalifornský výkonnostní test a měli naprosto nadprůměrné výsledky v jazykových dovednostech, kde dosáhli maximálního možného výsledku, který test dovoluje – schopnost na úrovni 13. ročníku. Byli také o tři roky napřed v matematice a o čtyři ve čtení.

Další vynikající výsledek: za posledních 11 let byl každý student Delfské školy, který se ucházel o studium na vysoké škole, přijat.

Studentům se daří výborně s Delfskou unikátní filozofií vzdělávání, jež je založená na principech Studijní technologie vyvinuté spisovatelem a humanistou L. Ronem Hubbardem. Nezávislý průzkum v Delfské škole v roce 2012 zjistil, že 100% studentů chodilo do Delfské školy rádo; 100% si myslí, že se o ně učitelé starají s osobním přístupem; 97% se na školu těšilo; 95% považovalo své studium za zajímavé a nikoliv nudné; 95% si myslí, že učitelé naslouchají jejich myšlenkám a 88% se domnívá, že se učitelé zajímají o to, co si myslí.

Od zavedení Delfského učebního plánu v roce 1975 se zdůrazňovala praxe ve světě mimo školní třídu a to s cílem pomoci studentům jakéhokoli věku poradit si se životem. Jako součást požadavků Delfské školy k ukončení studia musí studenti navrhnout a provést nějaký projekt, který od nich vyžaduje, aby pomohli své komunitě.

Zatímco mnoho středoškoláků Delfské školy jede na prázdniny během léta, více než 40 se jich v minulém roce účastnilo letních pracovních stáží a projektů.

Jedna studentka byla přijata na pracovní stáž Harvardského korejského institutu, kde pracovala s profesory a vědci. Zapsala se také na kurz mezinárodního práva a vztahů, který zahrnoval přednášky, diskuze a simulované konference, ve kterých se vyžadovala debata na dané téma s ostatními účastníky programu, z nichž 63 byli studenti vysokých škol.

Po ukončení kurzu a pracovní stáže se zúčastnila programu Dobrodružství globálního vedení v Dominikánské republice, kde pomáhala ženám a dětem v uprchlických táborech.

“Bylo to vzrušující vidět některé z těch mezinárodních teorií, které jsem se učila, v praxi a vidět, jaký mají dopad v komunitě chudých lidí,” řekla.

Další student pracoval dobrovolně v svém městě Torreon v Mexiku, kde dělal přednášky ve škole. “Každou hodinu jsem se snažil udělat co nejvíce interaktivní a nechat děti předvést principy, které jsme probírali,” řekl. “Tyto děti jsou neobyčejně chytré – uvědomil jsem si, že inteligence a schopnosti se často podceňují.”

3 čínští studenti, kteří chodili do Delfské školy během školního roku, pracovali jako dobrovolníci ve venkovské škole v Číně, kde více jak 170 žáků žije s prarodiči, zatímco jejich rodiče pracují velmi daleko ve městech.

Jeden z Delfských studentů se věnoval dětem, které byly označeny za “špatné”. Poradil jim, aby se stýkali s lidmi, kteří se zajímají o to, aby se jim v životě opravdu dařilo. “Rozhodli se, že se nebudou kamarádit s členy gangů. Přestali se s nimi potloukat,” říká. “Stali se z nich etičtí studenti. Tento projekt mi dal pocit, že jsem schopen věci změnit. Všechno, co jsem se naučil [v Delfské škole] se dá opravdu použít, aby člověk něco zlepšil. Neočekávám, že se dá všechno změnit najednou, ale věřím, že pokud existuje šance jen 1% na změnu 1% věcí, tak do toho člověk musí dát 100% svého úsilí, aby to uskutečnil.”

S akreditací Pacifické severozápadní asociace nezávislých škol [Pacific Northwest Association of Independent Schools (PNAIS)] a licencí Aplikované scholastiky používat Studijní technologii L. Rona Hubbarda je Delfská škola v Oregonu vlajkovou lodí skupiny 6 škol v hlavních městských oblastech Spojených států. Všechny Delfské školy pracují na základě standardizovaných osnov, společných učebních a administrativních metod, a úplného učebního plánu odborné přípravy.

Aplikovaná scholastika pracuje se stovkami přidružených škol a vzdělávacích programů po celém světě, jimž poskytuje účinné nástroje studia vyvinuté L. Ron Hubbardem.

Brožura Scientologie, jak pomáháme: Aplikovaná scholastika, dosahujeme gramotnosti a vzdělanosti, je jednou ze série publikací vydaných Scientologickou církví, která tak reaguje na žádosti o více informací o Scientologickém náboženství a jeho podpoře humanitárním iniciativám a programům na zlepšení společnosti. Více informací najdete na stránkách Scientologické církve www.scientology.org/AppliedScholastics.

###

Aplikovaná scholastika (Applied Scholastics International) je světskou neziskovou veřejně prospěšnou korporací, která se staví čelem k problému negramotnosti šířením objevů L. Rona Hubbarda na poli vzdělávání a gramotnosti. Aplikovaná scholastika vyškolila téměř 140.000 učitelů a pomohla Studijní technologií více než 39 milionům lidí. Tato organizace pracuje se stovkami přidružených škol a vzdělávacích programů ve světě, jimž poskytuje efektivní studijní nástroje vyvinuté L. Ron Hubbardem.

Označeno v Rady a návody Označeno s: , ,

Napsat komentář