Plavání kojenců

Historie plavání kojenců
Plavání kojenců není nový jev. V knihách starých několik set let se můžeme dočíst, že cestovatelé v tropických zemích viděli, jak domorodé maminky berou své kojence a koupou je v lagunách nebo říčkách, pouštějí je a potápějí pod vodu.
V našich částech světa se plavání kojenců a batolat začalo vyvíjet přibližně před 40 lety.

Potápění
Potápění je přirozená součást plavání kojenců. Potápění je napínavé a je to jiný způsob pohledu na svět. Možnost pohybovat se pod vodou bez zábran dává dítěti pocit svobody. Dítě se naučí nepodléhat panice, spadne-li náhodou do vody.
Děti se rodí s takzvaným potápěcím reflexem, což znamená, že když se cizí tekutina dostane do oblasti hrtanové příklopky, ta se uzavře a zablokuje dýchací cesty. Potápěcí reflex funguje jen při několika prvních potopeních. Děťátko se totiž postupně naučí zadržet dech.

Označeno v sport

Napsat komentář