Italští mladí závodí proti drogám

Italští mladí závodí proti drogám

Turín, Itálie

Scientologická církev v Turíně se ujala vedoucí úlohy
při letošním svátku svatého Jana s poselstvím Mezinárodního dne OSN proti zneužívání
drog a nezákonnému obchodování s nimi.

Na Piazza Borgo Dora v Turíně dne 24. června, kdy
se město vyparádilo na oslavu svátku svatého Jana závodem proti drogám, byla
výborná nálada.

Akci pořádala asociace AMECE, organizace, která
poskytuje vzdělávací a kulturní činnost pro první a druhé generace dospívajících
a mladých dospělých ze severní Afriky. Závod sponzorovaly kraje Turín a
Piemont, radnice a čtvrť Turín 7. Závod probíhal v koordinaci s iniciativou Řekni ne drogám, řekni ano životu
Scientologické církve v Turíně.

Každý rok se svátek svatého Jana v Turíně se zaměřuje
na nějaký důležitý společenský problém. Letošní ročník je v souladu s
poselstvím Mezinárodního dne OSN proti zneužívání drog a nezákonnému
obchodování s nimi –
„Udělejte novým vrcholem svého života zdraví, ne drogy“.

V multietnickém centru Turína se sportovci, umělci,
studenti a dobrovolníci z celé řady národností, kultur, etnických skupin a
náboženství spojili ke společnému závazku k vytvoření světa bez ničivého vlivu
drog.

V jiných městech po celém světě dobrovolníci ze
Scientologických církví a misí pořádali konference, sportovní akce, veřejné
sbírky a další aktivity, aby přinesli poselství Mezinárodního dne OSN proti
zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi do svých komunit.

Po více než dvě a půl desetiletí scientologové na pěti
kontinentech pracují ve svých komunitách na tom, aby ostatní znali pravdu o
drogách. Církev a její členové se věnují tomu, aby vymýtili zneužívání drog
prostřednictvím vzdělávání.

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme
– Pravda o drogách, Vytváření světa bez drog
, aby vyhověla žádostem
o více informací o iniciativách v oblasti prevence a výuky o drogách, které
Církev podporuje. Více informací a brožuru najdete na
webu Scientologie.

###

Zakladatel Scientologie, L. Ron Hubbard, napsal: „Planeta
narazila na bariéru, která zabraňuje rozsáhlému společenskému pokroku – drogy a
ostatní biochemické substance. Ty mohou dostat lidi do stavu, který nejenže
znemožňuje a ničí fyzické zdraví, ale který může také zabránit jakémukoli
stabilnímu pokroku v oblasti duševní nebo duchovní pohody.“

Scientologická církev podporuje Pravdu o drogách, jednu
z největších celosvětových nevládních kampaní na drogovou prevenci a výuku
o drogách. Nezvratně se prokázalo, že když je mladým lidem poskytnuta pravda o
drogách – faktické informace o tom, co drogy jsou a co dělají – míra jejich
užívání úměrně klesá.

Označeno v Zdraví

Napsat komentář