SCIENTOLOGOVÉ JEDOU NA KOLE A BĚŽÍ ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG

Už posledních 10 let
scientologové běží a jedou na kole v rámci každoročního „Cyklo-běhu za Českou
republiku bez drog“.

Každé léto po dobu dvou týdnů
se dobrovolníci ze scientologických misí v České republice sejdou, aby podpořili
život bez drog v rámci projektu „Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog“.

Účastníci se setkávají se
zastupiteli městských částí a měst, aby je informovali o vzdělávacím programu
„Pravda o drogách“, pořádají vzdělávací akce a přednášky pro policisty a
sociální pracovníky, organizují shromáždění, koncerty a vzdělávací přednášky o
drogách na náměstích a sportovních stadionech. Těchto akcí se účastí lidé všech
věkových kategorií a zavazují se k životu bez drog, místní starostové oficiálně
pojmenovali den „Den proti drogám“.

V létě 2012 se uskutečnil 10.
ročník „Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog“ a kumulativně bylo rozdáno v této
zemi více než čtvrt milionu kopií brožurek Pravda o drogách. Během této
dvoutýdenní kampaně dobrovolníci udělali vzdělávací přednášky o drogách pro
6 000 dětí a mládež.

V každém z 41 měst,
které dobrovolníci v roce 2012 navštívili, se setkali s městskými
představiteli, aby podepsali deklaraci „Řekni ne drogám“. Tu dobrovolníci pak ukázali
v Senátu, aby demonstrovali množství lidí celé země, kteří podporují vzdělávání
a prevenci v oblasti drog.

Scientologická církev vydala
novou brožuru, Scientologie: Jak pomáháme – Pravda o drogách, Vytvoření světa bez drog, aby naplnila požadavky získat informace o aktivitách,
které podporuje a které se věnují vzdělávání a prevenci v oblasti drog.
Abyste
získali více informací, navštivte stránky
scientology.org/antidrug.

###

Zakladatel Scientologie L.
Ron Hubbard napsal „Planeta narazila na bariéru, která zabraňuje jakémukoli širšímu
společenskému pokroku – drogy a jiné biochemické látky. Lidé se díky těmto
látkám mohou dostat do stavu, který nejenom devastuje a ničí jejich fyzické
zdraví, ale také zabraňuje stabilnímu mentálnímu a duchovnímu pokroku bytosti.“

Scientologická církev
podporuje projekt Pravda o drogách, který je jednou z největších
nevládních kampaní zastřešující vzdělávání a prevenci o drogách. Bylo
jednoznačně dokázáno, že když se mladí lidé dozvědí pravdu o drogách – faktické
údaje o tom, co jsou to drogy a co způsobují – úměrně tomu klesá i jejich
užívání.

Označeno v Zdraví

Napsat komentář