Kolumbijští scientologové podporují povědomí o drogách

Bogota, Kolumbie

19. července 2013

Na Mezinárodním dni OSN proti zneužívání drog a nezákonnému
obchodování s nimi uspořádali dobrovolníci ze Scientologické církve v
Bogotě workshop a pouliční akce, aby dostali k mládeži pravdu o drogách.

Potřeba účinné protidrogové prevence v Kolumbii je jasná:
Světová zpráva Spojených národů o drogách uvádí: „Největší světové případy
zadržení kokainu, nevyčištěného, jsou stále hlášeny z
Kolumbie (200 tun).“

Na zahájení aktivit dne dobrovolníci uspořádali a vedli
třídenní seminář na střední škole San Vicente, kde vyškolili učitele
s výukovým balíčkem Pravda o drogách. Interaktivní výuka je založena na 25
letech zkušeností a poskytuje mládeži protidrogovou výchovu a prevenci.
Studenti čtou brožury a sledují veřejná oznámení o nejčastěji zneužívaných
látkách. Také sledují celovečerní dokument, který získal ocenění, Pravda o drogách – skuteční lidé, skutečné
příběhy
, přesvědčivé série příběhů z první ruky od bývalých závislých.

Ředitel a 84 pedagogů, kteří se zúčastnili, byli tak ohromeni
programem, že už se nemohou dočkat, až budou využívat osnovy se svými studenty.

Dobrovolníci pak vyšli do ulic, rozdávali tisíce výtisků Pravdy o drogách, brožury, jejíž
poselství je zcela v souladu s tématem letošního Mezinárodního dne OSN proti
zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi, „Udělejte novým vrcholem
svého života zdraví, ne drogy“.

Po více než dvě a půl desetiletí scientologové na pěti
kontinentech pracují ve svých komunitách na tom, aby ostatní znali pravdu o
drogách. Církev a její členové se věnují tomu, aby vymýtili zneužívání drog
prostřednictvím vzdělávání.

____

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Pravda o
drogách, Vytváření světa bez drog,
aby vyhověla žádostem o více informací o
iniciativách v oblasti prevence a výuky o drogách, které Církev podporuje. Více
informací a brožuru najdete na
webu Scientologie.

Zakladatel Scientologie, L. Ron Hubbard, napsal: „Planeta
narazila na bariéru, která zabraňuje rozsáhlému společenskému pokroku – drogy a
ostatní biochemické substance. Ty mohou dostat lidi do stavu, který nejenže
znemožňuje a ničí fyzické zdraví, ale který může také zabránit jakémukoli stabilnímu
pokroku v oblasti duševní nebo duchovní pohody.“

Scientologická církev podporuje Pravdu o drogách, jednu
z největších celosvětových nevládních kampaní na drogovou prevenci a výuku
o drogách. Nezvratně se prokázalo, že když je mladým lidem poskytnuta pravda o
drogách – faktické informace o tom, co drogy jsou a co dělají – míra jejich
užívání úměrně klesá.

Označeno v Ze života

Napsat komentář