Scientologické centrum Tel Aviv pomáhá mládeži ve hře života bez drog

Izraelští scientologové pomáhají mládeži žít bez drog.

Centrum Scientologie Tel Aviv uspořádalo 16.-18. června fotbalový turnaj v severoizraelském městě Tamra, aby propagovalo život bez drog.

Turnaj, načasovaný, aby se konal na konci školního roku, byl kulminací projektu k poskytnutí drogového vzdělání ve všech středních školách a dvou základních školách ve městě.

Pořádán na večer dne OSN proti drogám a nezákonnému pašování, na 2000 nadšených studentů a jejich učitelé se účastnilo fotbalových her a předávání cen.

Studenti dostali trička Pravda o drogách a certifikáty potvrzující jejich ukončení programu Pravda o drogách.

Scientologie: Jak pomáháme – Pravda o drogách je brožura, která poskytuje více informací o drogově vzdělávací a preventivní iniciativě podporované scientology. Pro více informací navštivte Scientology.org/antidrug nebo si zde přečtěte kopii této brožury.

Zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard napsal, “Planeta narazila na bariéru, která brání jakémukoliv rozsáhlejšímu sociálnímu pokroku – drogy a jiné biochemické látky. Ty mohou dostat lidi do stavu, který nejenom narušuje a ničí tělesné zdraví, ale může také zabránit jakémukoli stabilnímu pokroku v dosažení duševní a duchovní pohody.”

Scientologická církev podporuje program Pravda o drogách, což je jeden z největších světových nevládních protidrogových výchovných a preventivních programů. Bylo nezvratně prokázáno, že pokud se mladí lidé dozvědí pravdu o drogách – faktické informace o tom, jaké drogy jsou a co způsobují – jejich užívání tomu úměrně klesá.

Označeno v Ze života Označeno s: , ,

Napsat komentář