Precolt – nová metoda výuky jazyka

Precolt – nová metoda výuky jazyka

Precolt je projekt Programu celoživotního učení EU, který navazuje na předešlý multilaterální projekt Promacolt. Jako základ využívá jeho výsledky, které dále vylepšuje. Na projektu se podílí partneři ze sedmi zemí EU – Německa, Belgie, Lotyšska, Polska, České Republiky, Estonska a Itálie.

Cílem Precoltu je vytvoření a podpora metod hodnocení jazykových kompetencí, které by měly usnadnit pracovní příležitosti a podnikovou konkurenceschopnost. To je založeno na čtyřech oblastech: psycholingvistické, sociolingvistické, mezikulturní a pragmatické doplňkové lingvistické schopnosti. Precolt tak pomáhá přizpůsobit výuku specifickým potřebám a očekáváním zadavatele kurzu a jeho účastníkům.

Hlavními výstupy projektu jsou nástroje IT, které slouží k podpoře specifikací jazykových kurzů, jeho průběhu a následného vyhodnocení a dále samozřejmě samotné nové jazykové kurzy.

Označeno v Rady a návody Označeno s:

Napsat komentář