Pilotní školení projektu PROACT

Ve dnech 16. – 18. 4. 2014 se v Ostravě konalo pilotní školení projektu ProACT, který si klade za cíl podpořit kapacity neziskových organizací pomocí francouzské metodologie DLA. Ta vede ke zvýšení znalostí a zdokonalení klíčových pracovních kompetencí manažerů, zaměstnanců a dobrovolníků neziskových organizací a zároveň je učí jak vlastní organizaci lépe řídit a posilovat.

Projekt do českého prostředí přenáší francouzské inovativní řešení, které funguje již 7 let. Jeho úspěšnost potvrzuje také to, že projekt získal podporu francouzské vlády. Každý z partnerů projektu se snaží adaptovat metodiku na potřeby a podmínky neziskového sektoru jeho země. Důležitou roli v adaptačním procesu hraje pilotní testování – série školení, on-site konzultací a workshopů, díky kterým český projektový tým získá cenné poznatky k přizpůsobení a lepšímu uplatnění metodiky v tuzemském prostředí.

Na třídenním školení, které odstartovalo pilotní testování, se sešli zástupci šesti neziskových organizací z celé republiky různých velikostí a poslání. Mezi účastníky byli ředitelé organizací, projektoví manažeři nebo koordinátoři.

Účastníci očekávají, že jim kurz pomůže zvýšit profesionalitu organizace, upravit vnitřní systémy, naučit se jak správně motivovat členy organizace či jak efektivně spolupracovat s jinými organizacemi. S naplněním těchto očekávání jim bude pomáhat hodnotitel skrze konzultace a návštěvy v organizacích. Úkolem hodnotitele je navést organizaci správným směrem, sledovat vývoj probíhajících změn a napomoci ji v jejím rozvoji.

Po krátkém představení následovala teoretická část, během které byly účastníkům představeny klíčové oblasti, na které se školení zaměřuje. Na začátku sezení se účastníci seznámili s životním cyklem organizace, jeho jednotlivými etapami a různými organizačními modely.

Velká část školení byla věnována hodnocení organizace – jak organizaci hodnotit, k čemu je hodnocení prospěšné a jak jej správně provést. Na to navazovala témata týkající se rozvoje a změny – jakmile si organizace uvědomí, kde má nedostatky, je čas s nimi pracovat a chyby napravit. V neposlední řadě diskutovali účastníci školení o správě organizace, jejich hodnotách, významu a poslání, zdroji – jak lidskými, tak finančními, a také o vztazích organizace s okolím a zainteresovanými stranami.

Účastníci jsou nyní díky školení schopní lépe rozpoznat výchozí situaci, ve které se jejich organizace nachází, a tím také určit problematické oblasti.
Po ukončení třídenního školení, jehož účelem bylo především předat účastníkům teoretické znalosti a podklady pro budoucí práci, už bude více záležet na samotných účastnících, jak s nabytými znalostmi naloží a využijí je ve prospěch své organizace. V tom jim bude samozřejmě nápomocen také hodnotitel, který bude na celý proces dohlížet.

Označeno v Ze života

Napsat komentář