Studium vysoké škole managementu

Management se zaměřením na psychologii

Studijní obor Management se zaměřením na psychologii klade velký důraz na psychologické předměty zasazené do systému ekonomicko-manažerských znalostí. Studium na vysoké škole managementu je realizované v menších skupinách ve formě interaktivních metod výuky. Absolvent od nás odchází jako kvalifikovaný manažer s odpovídajícími ekonomicko-manažerskými kompetencemi a se znalostmi a dovednostmi z oblasti psychologie a komunikace.

V rámci tohoto oboru si můžete vybrat ze dvou specializací, jež přinášejí do studia ještě větší profilaci do praxe a obohacují ho o znalosti a dovednosti z příslušných profesních oblastí. Pojďte studovat bakalářské studium v Brně.

Globální podnikání a management

Nejkomplexnější obor v ČR připravující na manažerskou či podnikatelskou kariéru!

Náplní oboru Globální podnikání a management je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro zahájení vlastního podnikání. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Zvláštní důraz je kladen na výchovu k manažerskému myšlení a trvalé potřebě osobního rozvoje podnikatele – manažera.

V rámci tohoto oboru si můžete vybrat ze tří specializací, které Vám pomohou diverzifikovat Vaše budoucí zaměření, uplatnění a případný směr magisterského studia na soukromé vysoké škole v Brně.

Nedílnou součástí všech studijních oborů je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON College budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.

Označeno v Ze života Označeno s: ,

Napsat komentář