Archiv Blogu

Marketingový průzkum

Marketingový průzkum poskytuje informace o situaci na trhu – zejména o zákaznících či o konkurenci. Jedná se o základní informace pomáhající marketingovým pracovníkům reagovat na marketingové příležitosti či nebezpečí. Při zjišťování informací o potenciálních zákaznících lze využít celou řadu technik

Označeno v Marketing Označeno s: ,

Marketingové poradenství

Marketingoví poradci pomohou získat nové zákazníky, zvýšit obrat i zisk a najít v podnikání smysl a potěšení. Marketing ovlivňuje chod a všechny útvary firmy. Důležitou složkou marketingu je komunikace. Marketing je proces správného plánování, průzkumů a analýz, stanovení ceny, prodejní strategie,

Označeno v Marketing Označeno s: ,

Proč PR ?

Public relations (PR) jsou techniky, prostřednictvím kterých firma buduje vztah s veřejností. PR je marketingovým nástrojem, jehož úkolem je vylepšovat obraz firmy včetně jejích produktů a služeb v očích všech zainteresovaných – tedy všech, kteří přicházejí do styku s firmou (zákazníci, obchodní partneři,

Označeno v Marketing Označeno s: ,

Výhody externího marketingu

Outsourcingem marketingu firma získá zkušený marketingový tým odborníků s mnohaletou praxí. Co je vlastně marketing? Marketing je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb zákazníka a na základě těchto zjištění je zákazníkovi nabídnuto zboží či

Označeno v Featured, Marketing Označeno s: ,

Sociální marketing

Sociální – nekomerční marketing na rozdíl od komerčního marketingu nenabízí produkty a služby, ale propaguje sociální hodnoty. Definicí sociálního marketingu může být strategie chování a jednání využívající marketingových metod, technik a prostředků, které umožňují cíleně působit na vybrané skupiny osob

Označeno v Marketing Označeno s: ,

Tvorba textů na webové stránky má své zákonitosti

Texty na webových stránkách musí splňovat řadu kritérií. Musí být čtivé, jasné, přehledné a obchodní. Navíc texty www stránek jsou jednou z nejdůležitějších částí SEO optimalizace pro vyhledávače. Psaním textů se zabývá copywriter. Copywriter je reklamní textař, jehož úkolem je

Označeno v Marketing Označeno s: ,

Co obnáší PPC strategie

Až na základě precizně provedené analytické části PPC strategie je možné začít přemýšlet o podobě samotné reklamní kampaně.

Označeno v Marketing

Marketing externě s odborníky

Marketing s externími odborníky je zárukou profesionálního servisu týmu zkušených a kvalifikovaných pracovníků ve všech oblastech marketingu. Mezi základní výhody externího marketingu patří profesionalita, efektivita, zkušenosti, know-how, úspora nákladů, nepřetržitý servis, možnost volby způsobu spolupráce. Odborná externí marketingová firma má vyšší

Označeno v Marketing Označeno s: ,

Naučte se komunikovat na sociální síti díky školení Reklama na Facebooku

Školení Reklama na Facebooku vás naučí efektivně vytvářet reklamní kampaně a spravovat váš firemní profil. Buďte moderní a komunikujte na sociální síti.

Označeno v Marketing

Firemní akce pro obchodní partnery

Snaha udržet si svého zákazníka a péče o něj by měla patřit k prioritním aktivitám každé firmy.

Označeno v Featured, Marketing Označeno s: